Επιστήμη

 

 

Δ΄ Τάξη

Θερμότητα - θερμοκρασία 11 - 15.5.2020

Ηλεκτρισμός 4 - 8.5.2020

Ζωντανοί οργανισμοί - φυτά Δ΄ 27 - 30.4.2020

 

 

Ε΄ Τάξη

Συνήθειες και υγεία 11 - 15.5.2020

Φαινόμενο θερμοκηπίου 4 - 8.5.2020

Ζωντανοί οργανισμοί - φυτά Ε΄ 27 - 30.4.2020

 

 

Στ΄ Τάξη

Θερμότητα - θερμοκρασία 11 - 15.5.2020

Ουρανός και Γη 4 - 8.5.2020

Ζωντανοί οργανισμοί - φυτά Στ΄ 27 - 30.4.2020