Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Αγαπητοί μας γονείς και μαθητές,

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στα σχολεία μας, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού, στη σελίδα αυτή του σχολείου μας θα παρέχεται παιδαγωγική στήριξη στους/στις μαθητές/τριές μας, όποτε αυτό θα καθίσταται αναγκαίο.

Περισσότερες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές θα δίνονται από τον/την υπεύθυνο/η δάσκαλο/α της κάθε τάξης και τους υπεύθυνους δασκάλους των ειδικών μαθημάτων.

 

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση - Σχολική Χρονιά 2020-2021

 

 

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση - Σχολική Χρονιά 2019-2020