Σχεδιασμός & Τεχνολογία

 

Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

 

Δραστηριότητες με μηχανισμούς

 

Συστήματα ελέγχου και ρομποτική