Αγγλικά

 

Εβδομάδα 11 - 15.5.2020

Τάξη Α΄

Τάξη Β΄

Τάξη Γ΄

Τάξη Δ΄

Τάξη Ε΄

Τάξη Στ΄

 

 

Εβδομάδα 4 - 8.5.2020

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη: Classroom, Objects, Presentation     What is it

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη

Ε΄ τάξη

Στ΄ τάξη

 

 

Εβδομάδα 27.4 - 1.5.2020

Α΄ τάξη: ColoursPresentation

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη: There is - There are 1,  There is - There are 2

Ε΄ τάξη: Adjectives,  Presentation

Στ΄ τάξη

 

 

Εβδομάδα 6 - 10.4.2020

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη

Ε΄ τάξη

Στ΄ τάξη