Αγωγή Ζωής

 

Ημερολόγιο καραντίνας 6

Μαγειρικές αποστολές στην καραντίνα 2

Το νησί των συναισθημάτων

Μαγειρικές αποστολές στην καραντίνα 1

 

 

Εβδομάδα 11 - 18.5.2020

Τάξη Α΄

Τάξη Β΄

Τάξη Γ΄

Τάξη Δ΄

Τάξη Ε΄

Τάξη Στ΄

 

Εβδομάδα 3 - 8.5.2020

Τάξη Α΄

Τάξη Β΄

Τάξη Γ΄

Τάξη Δ΄

Τάξη Ε΄

Τάξη Στ΄

 

 

Εβδομάδα 27.4 - 1.5.2020

Τάξη Α΄

Τάξη Β΄

Τάξη Γ΄

Τάξη Δ΄

Τάξη Ε΄

Τάξη Στ΄

 

 

Εβδομάδα 6 - 10.4.2020

Τάξη Α΄

Τάξη Β΄

Τάξεις Γ΄- Δ΄

Τάξη Ε΄

Τάξη Στ΄

 

Ημερολόγιο καραντίνας 5

 

Ημερολόγιο καραντίνας 4 (Ανδρέας Γ.)

 

Ημερολόγιο καραντίνας 3

 

Ημερολόγιο καραντίνας 2

 

Ημερολόγιο καραντίνας 1